Sunday, July 23, 2017
Chris V. Gamoso

Chris V. Gamoso

Pagsasama ng midya at panitikan, pinaaangat ng modernong diskurso

KINAKAILANGAN ang pagkakaisa ng panitikan at midya sa paglalahad ng iba’t ibang talakayan sa mamamayan, partikular na sa mga kabataan. Ito ang pahayag ni Kristoffer...

LATEST