Sunday, November 19, 2017

Features

A closer look inside the University's urban legendsUST’s ghost stories

COMMERCE junior “Ranny” heard a strange sound behind him as he was striding alone on the Espa?a walkway past 10 in the evening.

Ranny looked back but there was no one around. Frightened, he dashed to the gate near the Engineering Bldg., reciting the Hail Mary.

“It wasn’t a prank joke,” Ranny told the Varsitarian. “The horror felt like someone was standing behind me, but I just couldn’t see it.”

Wika o diyalekto?

ILONGGO, Bikolano, Cebuano, Batangue?o, Ilokano, Waray—ilan lamang ang mga ito sa 175 sinasalitang lengguwahe sa 16 na rehiyon sa bansa.

Ngunit, diyalekto ba ang mga ito o wika?

Dahil sa kakulangan sa paghahatid ng tamang kahulugan, mali ang nakagisnan nating pagkilala sa mga lengguwaheng ito bilang “diyalekto.”

LATEST FEATURES