Bagong mga dula

BIBIGYANG buhay ng Teatro Tomasino, opisyal na dulaang pantanghalan ng Unibersidad, ang “Karugtong,” isang koleksyon ng tatlong one-act play sa susunod na buwan.

Mula sa panulat ni Jose Victor Torres, junior associate ng UST Center for Creative Writing and Studies, ipamamalas nito ang mga indibidwal na kuwento ng mga tauhan sa kontrobersyal na nobelang “Noli Me Tangere” at “El Filibusterismo” ni Jose Rizal sa pamamagitan ng mga yugto nitong “Senyor-Senyora,” “Ang Huling Panauhin,” at “Resureksyon.”

Magsisilbing ikapito ang dula sa pagtatanghal ng grupo ng mga laboratory play exercise para sa mga bago nilang kasapi sa ilalim ng direksyon nina Gervin Macion na nasa ikalawang taon ng kursong Secondary Education, Czarina Mae Cabuyadao na nasa ikalawang taon ng kursong Communication Arts, at si John Joseph Santos na nasa ikaapat na taon ng kursong Nursing. Mary Elaine V. Gonda

Tomo LXXVI, Blg. 4 • Agosto 31, 2004

Post new comment

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <p> <br> <iframe>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

User login

Recent comments

Disclaimer

Readers' comments posted in this site do not necessarily reflect the editorial position of the Varsitarian. The Varsitarian does not knowingly publish false information and may not be held liable for the views of readers exercising their right to free expression.