Sunday, November 19, 2017

Witness

Ikalawang bahagi Banal na inspirasyon

San Raymundo ng Peñafort: Faculty of Civil Law

Ipinanganak siya noong 1175 sa Villafranca de Benadis, España. Naging propesor siya ng Canon Law noong 1195 at makaraan ang labinlimang taon, iniwan niya ang España upang tumulak patungong Bologna para magtapos ng kurso sa Canon Law. Naging tagapangulo siya ng Canon Law sa unibersidad sa loob ng tatlong taon. Nakapaglathala siya ng treatise sa ecclesiastical legislation na matatagpuan pa rin sa silid-aklatan ng Vatican hanggang ngayon.

Unang bahagi Banal na Inspirasyon

NAGING bahagi na ng buhay ng mga Pilipino ang sumangguni sa kani-kanilang mga patron sa oras ng pangangailangan o ng pagninilay.

LATEST WITNESS