Ang hindi matanggap-tanggap
Ng patak ng luhang-langit:
Kung bakit ang dulas-dulas
Nitong laing kay tahimik
Na nakikinig sa paglaglag
Noong ulap na buntis!

*Si Kim Hak Soon, isang mamamayan ng Korea, ang unang babaeng nagpahayag ng pang-aabuso sa kanya ng mga sundalong Hapon noong panahon ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Matapos ang kanyang paglantad noong 1991, humiling si Kim ng kompensasyon, opisyal na paumanhin, at pagrerebisa ng mga rekord ng kasaysayan mula sa bansang Hapon.

Montage Vol. 11 • September 2008

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.