Friday, April 19, 2024

Tag: April Anne Dizon

Ilaw ng tahanan

Kuwento ng Posporo:

Magkakasama sa isang maliit na kahon ang mga posporo kung saan masaya silang namumuhay at nangakong hindi maghihiwalay. Isang araw, bumukas ang kahon at isa isang kinukuha ang mga posporo sabay isasara muli ang kanilang tahanan. Hindi nila alam kung ano ang ginagawa sa iba nilang kasama. Hindi na ito nakakabalik kaya’t binalot sila ng takot. Nang muling bumukas ang kahon, nahulog ang isang posporo sa lupa. Nakita niyang kinuha ng isang tao ang kanyang kasama, kiniskis at saka nagliyab ang apoy. Ginamit ito para masindihan ang kandila. Lumiwanag ang buong paligid, nakita niya ang kakaibang mundo. Pinulot siya ng tao at ibinalik muli sa kahon. Natuwa ang kanyang mga kasama sa kanyang pagbabalik ngunit may halong takot dahil untiunti silang nababawasan. “Alam ko na ang nakatadhana para sa atin” ang sabi niya. “Huwag tayong matakot dahil nakatakda tayong magbigay ng liwanag.” Namangha ang mga posporo sa kanyang sinabi. “Hindi natin ito mapipigilan, sapagkat ito ang ating kapalaran.”

LATEST