Sunday, July 21, 2024

Tag: November 30, 2010

Tomasinong alagad ng mga layuning liberal

MATAPOS mapasailalim ang Unibersidad sa puwersang Amerikano noong 1945, marami sa mga sundalong banyaga ang nag-aral ng mga asignaturang liberal arts sa UST nang walang bayad.

Alinsunod sa kautusan ng noo’y Chief of the Department of Information of the Liberation Forces, nabigyan ng pagkakataong makapag-aral ang mga sundalong Amerikano habang hindi pa sila naitatalaga sa ibang lugar. Sa kondisyong may mga gurong kusang-loob na magtuturo sa mga sundalo, agad na isinaayos ng noo’y Rektor P. Eugenio Jordan, O.P. ang mga asignaturang nais pag-aralan ng mga sundalo.

LATEST