Itinakda na ng Manlilikha
ang araw ng kanyang pagbaba.

Mula sa kung kaniyang turingin ay paraiso,
lalapag siyang nakayapak sa putik.

Pilit na ibababa ang sarili,
para maabot ang kung kaniyang tawagin ay lupa.

Gagawin ang lahat ng nararapat,
mapalapit lamang sa mga “ordinaryo.”

Tatalikuran ang kinaiinggitang langit,
marating lamang ang sukdulan ng impyerno.

Bakit kaya,
sa kabila ng lahat,
hahalik din at makikipagtalik
ang napakataas na langit
sa napakababang lupa?

Montage Vol. 11 • September 2008

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.