11 February 2016, 6:48 pm – TINALAKAY ang estado ng pananaliksik pangwika, partikular ang
mga suliranin na kinakaharap nito, sa idinaos na Forum sa Adyenda sa
Pananaliksik Pangwika noong ika-siyam hanggang 10 ng Pebrero sa UST.

Inilatag ni Lourdes Hinampas, officer in charge ng sangay ng Literatura at
Araling Kultural ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF), ang bilang ng mga
pananaliksik na isinagawa sa tatlong aspekto: pananaliksik pang-edukasiyon,
pananaliksik pangwika at pananaliksik sa araling kultural.

Ang pananaliksik sa edukasiyon ang may pinakaraming bilang nang naitalang
pag-aaral sa bansa, 584. Samantala, 161 naman ang naitalang pananaliksik
pangwika at 282 naman para sa pananaliksik sa araling kultural.

Ang pagbabawas sa units sa asignaturang Filipino ang isa sa mga rason sa
paghina ng pananaliksik sa wikang Filipino, ayon kay Joseph Salazar,
tagapangulo ng Kagawarang ng Filipino sa Ateneo de Manila.

“Mayroon po kaming [facultad ng Filipino], siyam na units sa amin [sa]
Ateneo, at gusto nilang tanggalin ‘yung units namin. Nagsaliksik kami kung sino
ang mga estudiyante namin, anong pangunahin nilang wika at kung saan sila
nag-high school,” ani Salazar sa unang araw ng forum.

Napag-alaman nila na Ingles ang pangunahing wika ng karamihan ng mga
estudiyante sa Ateneo de Manila, dahilan upang itigil ang pagbuwag ng Filipino
sa kanilang kurikulum.

Samantala, ang kawalan naman ng sapat na kasanayan sa wika at maging sa paksang
sinasaliksik ang dahilan kung bakit limitado ang mga pananaliksik pangwika sa
araling kultural, ayon kay Delfin Tolentino, propesor sa Unibersidad ng
Pilipinas sa Baguio.

“Marami sa mga may pormal na training sa pag-aaral na pangwika ang walang
hustong kamulatan sa araling kultural. At ganoon din naman kaming nananaliksik
sa Araling Kultural. Walang training sa pag-aaral ng wika,” ani Tolentino sa
ikalawang araw ng forum.

Dahil sa kakaunting pananaliksik pangwika sa araling kultural, maraming
nagiging puwang sa pag-aaral, ayon kay Tolentino. Pagbibigay halimbawa niya,
“ang ugnayan ng wika at uring panlipunan at ang implikasiyon nito sa mga
hidwaang makauri at ang papel na ginagampanan ng wika sa pagbubuo ng konsepto
ng isang pambansang komunidad.”

Layunin ng forum na matukoy ang mga “prayoridad na saliksik pangwika na
maaaring gamitin ng mga mag-aaral sa wika, mga gurong kumukuha ng gradwadong
kurso at mga mananaliksik,” ayon sa KWF. Dinaluhan ng mga propesor, guro sa
Filipino at mga mananaliksik ang nasabing forum.John Gabriel Agcaoili at
Jasper Emmanuel Y. Arcalas

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.