Sunday, June 16, 2024

Tag: February 29

Pontifical University to lead Dominican schools under integration plan

ONE RECTOR for all campuses.

UST will soon oversee other schools run by the Dominican Order in the Philippines under an integration plan to be crafted this year.

Rector Fr. Herminio Dagohoy, O.P. said University officials were working on the final arrangements to merge with other Dominican schools and build satellite campuses, to extend Thomasian education beyond the Sampaloc campus.

Fr. Dagohoy said the proposed integration “would mean there would be only one rector but different boards of trustees.”

DepEd, CHEd get failing grade

WITH the implementation of the Enhanced Basic Education Act of 2013 or the K to 12 next school year, higher education institution (HEI) workers face retrenchment and an uncertain future.

With K to 12, students will now have to undergo kindergarten and 12 years of basic education (six years of primary education, four years of Junior High School and two years of Senior High School [SHS]), before qualifying for higher education.

Identidad—pangunahing suliranin sa pagsusulong ng wikang Filipino

HINDI ko malilimutan ang hagikgikan ng mga propesor, estudyante at manunulat na dumalo sa isang seminar ukol sa paggamit ng wikang Filipino sa pagtuturo ng mga teknikal na asignatura tulad ng agham at matematika.

Ang rason? Kawalan ng tuwirang salin para sa mga terminolohiya sa mga nasabing asignatura.
Ano sa Filipino ang mathematics? Sipnayan. Ang square root? Ikalawang ugat. Eh, ang chemistry? Kimika. Ilan lamang ito sa mga salin na kinahagikgik ng mahigit limampung katao sa loob ng isang awditoryum sa unibersidad.

Kung titignan sa kasaysayan, naging bahagi ng pag-usbong ng wikang pambansa ang mga salitang sipnayan, kimika at iba pang teknikal na termonolohiyang isinalin sa Tagalog.

LATEST