UST alumnus Fr. Roger Quirao, O.P. was officially reinstalled as prior of the Santo Domingo Convent in Quezon City on Sept. 28.

In his acceptance speech, Quirao urged the faithful to build a helping community.

Karagdagang tatlong taon na naman na tayo ay magsasama at bibigyang buhay ang misyong sinimulan ni Santo Domingo, at ang bawat misyon natin ay nakaugat sa kalooban ng Diyos at pagtutulungan. Ang tiwala sa bawat isa sa komunidad ay maganda ang magiging resulta,” he said.

Mag-ingat at magtulungan tayo. Lahat ng bagay ay susunod na kung tayo ay buhay, malusog at ginagabayan ng ating Panginoong Diyos,” he added.

From 2011 to 2017, Quirao was prior of St. Albert the Great Convent and vice rector for finance of Colegio de San Juan de Letran in Calamba, Laguna.

He served as parish priest of San Lorenzo Ruiz and Companion Martyrs Parish in Dagat-dagatan, Navotas from 2017 to 2018. Ma. Alena O. Castillo with reports from Christine Joyce A. Paras and Joenner Paulo L. Enriquez, O.P.

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.