Trapik. Sige ang businahan at murahan ng mga drayber. Kuntodo ang pisik at palatak ng mga pasahero. Mula sa kung saan, may kumalabit sa gawing upuan ng drayber. Isang bata. Bitibit ang isang sanggol na nakabalot ng nanlilimahid na tela. Isinahod ang tangang supot ng tela. Naghulog ng piso ang drayber. Lumipat ang bata sa iba pang mga pasahero. Kinakalabit ang mga likod. Sunod sa pag-usad-hinto ng dyip. May nag-abot ng rosaryo. May nag-abot ng biskwit. May nag-abot ng tinapay. May nag-abot ng bawas na mineral water. May nag-abot ng barya at papel. May nag-abot ng panghuhusga. Bumigat ang supot na tela. Umandar na ang mga sasakyan. Lumipat ang bata sa island. Hinalungkat ang supot. Binuksan ang tinapay. Sinubuan ang sarili at ang sanggol. Itinapon ang balot. Binuksan ang bawas na mineral water. Pinainom ang sarili at ang sanggol. Itinapon ang bote. Itinaktak ang supot. Binilang ang pera. Binuksan ang biskwit. Tinikman. Muling sinarhan. Ibinalik. Muling tumigil ang mga sasakyan. Pandalas na lumapit ang batang may sanggol na nababalutan ng nanlilimahid na tela sa mga sasakyan. Naiwan ang rosaryo sa island.

Montage Vol. 10 • December 2006

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.