Sunday, July 21, 2024

Tag: July 30, 2015

Escuela de Matronas

BAGO PA man ang pormal na pagbubukas-pinto ng Unibersidad para sa mga kababaihan ay nagkaroon na ng pagkakataon ang ilang babae na makapag-aral sa Unibersidad noong 1879 nang maitatag ang Escuela De Matronas, o School of Midwifery.

Ang pagbubukas ng Escuela de Matronas na nasa ilalim ng Medisina at Parmasya ay naging isang malaking hakbangin para sa Unibersidad na tanging mga kalalakihan lamang ang tinatanggap na mag-aaral.

Sa unang semestre ng taon, 30 lamang ang mga kababaihang pumasok sa Escuela De Matronas at tanging ang mga kababaihang may edad 20 taong gulang pataas, may asawa o biyuda at mayroong affidavit ng kagandahang asal mula sa kura paroko ang maaring pumasok sa programang ito.

LATEST