NAKINIG ba ang mga kongresistang kakampi ng administrasyon habang nagtatalumpati ang Pangulo noong Hulyo 25? Marahil, si G. Jose De Venecia, nakikinig. Tumayo ba naman at pumalakpak nang halos abutin na niya ang ulo ng Presidente. Aakalain mong sa kanyang pagyuko baka mapompyang ng kanyang mga kamay ang ulo ni GMA.

Pumalakpak nang husto pati tainga ni JDV at ang kanilang mga kaalyado nang marinig ang salita ng Pangulo ukol sa pagbabago hindi lamang sa Saligang Batas, kundi ang uri ng gobyerno ng bansa. Naisip ko, hindi kaya si JDV lang ang nakakaintindi ng sinasabi ng Pangulo, at ang mga iba’y nakikisabay na lang para ipakita ang suporta kay GMA sa gitna ng mga akusasyon laban sa kanya?

Matalino talaga si JDV kung ganoon. Matagal na niyang isinusulong ang pagpapalit sa sistema ng pamumuno. Siya nga ang pinapalagay na magiging unang Prime Minister kung sakaling maging parliament ang Pilipinas. Double purpose ang pagpalakpak niya. Kung maipasa ang impeachment complaint na agad nyang isinumite sa Justice Committee ng Mababang Kapulungan at inaprubahan ito ng Senado, maaring matanggal ang Pangulo kung malakas ang ebidensya laban sa kanya. At ngayon, sinabi ni GMA na bahala na ang mga mambabatas na tingnan kung ano ang dapat baguhin sa Saligang Batas at sa paraan ng gobyerno. Tiba-tiba si JDV.

Iyong mga ibang kongresista, double purpose din kaya ang pagpalakpak? O pumalakpak na lang para lunurin ang sigaw na patalsikin si GMA, nang walang pagkakaintindi sa mga pwedeng mangyari kapag nagbago ang uri ng gobyerno? Nagbibingi-bingihan ang kampo ng administrasyon sa mga sigaw ng oposisyon. Ngunit sana hindi umaabot ang kawalan ng pandinig at pagkaintindi sa mga ginagawang palusot ng Pangulo upang malampasan lang ang krisis.

READ
Thomasian stages NY exhibit

***

Nangangailangan ng pag-amyenda ang ating Konstitusyon. Kung babasahin ito, makikitang lasing sa euphoria na dulot ng naunang people power ang mga sumulat nito. Sabi ko nga, kung babasahin; ang haba nito mismo ay isang ebidensya ng kalasingan ng mga sumulat, na tila ba kailangang lahat ay mayroong maiambag sa sulatin. Democratic na kasi ulit ang bansa. Bukod pa rito, maraming mga provision ang kailangan talagang pag-aralang muli.

Pero ang pagpapalit ng Konstitusyon at pagbabago ng sistema ng gobyerno? Sadyang short-sighted ang Pinoy. Magiging maginhawa ba ang buhay pagkatapos nating palitan ang Konstitusyon at sistema ng gobyerno?

Ang mga kinaiinggitan nating mga bansa na mauunlad at may ibang sistema ng gobyerno ay ilang siglo nang ganoon ang pamunuan. Ang British Parliament ay nagsimula pa sa mga haring Anglo-Saxon pagkatapos ng unang milenyo. Ang Australian Parliament ay nagbukas noong 1901. Samantalang tayo, magsisimula pa lamang kung sakali. Federalismo? Ganoon din. At magtanong ka sa kung sino mang nakatungtong na sa US kung nakakakain sila nang hindi nagtatrabaho.

Napakakitid ng argumentong mag-iba tayo ng sistema at tayo’y uunlad. Pagandahin natin ang kung ano ang mayroon tayo. Hindi naman imoral o may-sa-demonyo ang demokrasya. Ang mga taong nagpapatakbo nito, ibang usapan iyan.

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.