ANG pagsasanay sa pagbigkas ng mga salitang hindi gaanong nagagamit ang tanging paraan para maging bahagi ito ng ating bokabularyo. Heto ang isang tala ng mga teknikal na terminolohiyang pang-agham sa Filipino:

Chemical structure—Kapnayang kayarian

Chemist-Kapnayanon

Chemistry-Kimika

Qualitative chemistry- uriing kapnayan

Quantitative chemistry- sukating kapnayan

Research Center- lunduyang-saliksik

Animal cell- sihay-hayop

Plant cell- sihay-halaman

Biology- haynayan

Biochemistry- haykapnayan

Biology- haynayanon

Pathogenic- mulsakitin

Photosynthesis- suglamuman

Physics- liknayan (likas-haynayan)

Mitosis- natimbutod

Microbe- mikhay, dapaw (Sanskrit)

Microbiology- mikhaynayan

Ilang halaw mula sa Maunlaring Talasalitaang Pang-agham Ingles-Filipino ni Dr. Jose R. Sytangco

READ
Teatro opens

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.