Mabigat na kasalanan man ang pagbubuntis sa labas ng Sakramento ng Kasal para sa Simbahang Katolika, isang alituntunin ng Unibersidad ang bigyang kalinga ang isang estudyanteng nagdadalang-tao.

Sinasabi sa Student Handbook na ang Unibersidad, sa pamamagitan ng pagtutulungan ng regent, direktor ng Health Service, Student Welfare and Development Board (SWDB), guidance counselor at mga magulang ng mag-aaral, ay susuportahan ang estudyanteng nabuntis sa pamamagitan ng pagbibigay ng gabay at tulong pangkalusugan.

Nagsisimula pa lamang si Maria Flora (hindi totoong pangalan) sa pag-aaral sa Unibersidad nang mapilitan siyang magpasa ng leave of absence dahil sa hindi inaasahang pagdadalang-tao sa kaniyang unang semestre.

“Sinamahan ako ng nanay ko upang kausapin ang dekano [ng kolehiyo namin] para magsumite ng leave of absence noong kuhaan ng clearance,” ani Flora.

Pagkaraan nito, hindi na sila muling humingi ng tulong sa Unibersidad.

Matapos ang kanyang pagbubuntis, pumasok siyang muli sa ikalawang semestre ng sumunod na taon.

Tulad ni Flora, nabuntis agad si Leonor Libera noong kasisimula pa lamang ng unang taon at napilitang mag-leave bago pa man magsimula ang preliminaryong pagsusulit.

Subalit naiiba ang kuwento ni Libera sa ibang nabubuntis nang maaga dahil pinagplanuhan nila ng kaniyang nobyo ang magkaanak.

Idinagdag niya na niyaya siya ng kaniyang kasintahan na magpakasal subalit hindi pumayag ang kaniyang mga magulang, na nagpayong tapusin muna ang kaniyang pag-aaral.

“Nagsumite ako ng leave of absence, subalit hindi ko sinabi na buntis ako,” ani Libera.

Sa kaniyang pagbabalik sa UST ng sumusunod na taon, nagdalawang-isip si Libera kung sasabihin niya sa mga opisyal ng Unibersidad ang nangyari.

READ
Civil Law Dean to students: 'My office is always open'

“Hindi ko na pinaalam sa Unibersidad, hindi na rin ako humingi ng tulong o kumonsulta kasi wala akong tiwala sa kanila,” aniya. “Baka kasi magka-bias pa sila laban sa ’kin.”

Ayon kay Maria Salve Olalia, direktor ng Health Service, hindi dapat itago ng mga mag-aaral ang kanilang pagbubuntis.

“Maling hakbang ang pagtatago ng ganitong kondisiyon,” ani Olalia. “Ito ay lubos na makasarili at mapanganib.”

Ayon naman kay Lucila Bance, direktor ng Guidance and Counseling Department, kapag ang buntis na mag-aaral ay lumapit sa kanila, ang una nilang ipagagawa sa estudyante ay ipasabi sa mga magulang ang kanyang kondisyon, kung sakaling hindi pa nila alam.

“Kung hindi niya kayang sabihin, kami mismo ang magsasabi dahil importante talaga na malaman ito ng mga magulang,” aniya. “Pagkatapos, doon namin sasabihin kung ano ang mga posibleng kalalabasan ng sitwasyon na iyon.”

Ayon sa World Health Organization (WHO), dalawang porsiyento ng mga kababaihan sa bansa ang nabubuntis sa edad na 15-19 taong gulang at karamihan sa mga babaeng ito ay may edad na 18-19 taong gulang.

May tungkulin ang Health Service na magbigay kaagad ng tulong sa mga mag-aaral ngunit sinabi rin ni Olalia na sa buong panahon ng kaniyang paninilbi sa UST, wala pang estudyanteng lumapit sa kanila at humingi ng tulong ukol sa pagbubuntis.

Dahil dito’y wala silang impormasyon o istatistiko ukol sa mga estudyanteng nabubuntis sa Unibersidad.

Isinisisi naman ito ni Bance sa pagkakulang ng isang monitoring system.

.‘Maluwag’ na patakaran

Ipinagtanggol ng Unibersidad ang “maluwag” na patakaran nito ukol sa pagbubuntis sa pagsasabing mahalaga ang buhay.

READ
'Genetic mapping': Saan nga ba nagmula ang Pinoy?

Ayon sa Student Handbook, kinakailangang mag-sumite ang estudyante ng leave of absence sa sandaling kumalat ang balita ng pagkabuntis upang makapaghanda sa buhay-ina, at maiwasang maapektuhan ang sensibilidad ng mga estudyante, magulang, at ng buong Unibersidad.

Bukod dito, walang ibang parusang ibinibigay sa mga mag-aaral.

Ayon naman kay Antonio Chua, legal consultant ng SWDB, mas makabubuti na huwag parusahan ang mga nabubuntis na mag-aaral dahil maaari pa itong magdulot ng mas mabigat na problema.

“Kung mahigpit natin silang (mga estudyanteng nabubuntis) parurusahan, baka ikunsidera nila na ipalaglag ang bata upang hindi sila mapaalis sa Unibersidad,” aniya.

Binigyang-diin ni Olalia na hindi pagiging maluwag ang ginagawa ng Unibersidad kundi pagiging mahabagin.

“Isinasakatuparan ang patakarang itong may kasamang values formation program kung saan ipinauunawa sa mag-aaral na ang isang relasyon sa opposite sex ay nangangailangan ng malaking pananagutan na nakabatay sa prinsipyong Kristiyanong moralidad,” ani Olalia. “Sana sa pamamagitan nito ay magiging mas responsable ang ating mga estudyante.”

Naniniwala naman si Bance na mabigat nang kaparusahan ang leave of absence.

“Maraming mawawala sa kanila, kapag maaantala ang kanilang pagaaral dahil sa leave of absence,” ani Bance. “Ang pangunahing layunin dapat ng mga mag-aaral ay makapagtapos at hindi magkaanak.”

Hinikayat niya ang mga nabuntis na kusang lumapit at humingi ng tulong sa Unibersidad upang mabigyan ng karagdagang ayuda.

Ayon kay Libera, kung mayroon mang naitulong ang Unibersidad sa kaniya, ito ay ang values.

“Siguro kung hindi ako nag-aaral sa isang Katolikong Unibersidad, baka ipinalaglag ko na `yung bata,” ani Libera.

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.