INILIPAT ng binata ang mga sipi ng pahayagan

upang silipin ang kaniyang hinaharap

ayon sa pagkakasalansan ng mga bituin.

Sabik na siyang iwanan ang nakaraan.

 

Sinusubukan niyang hindi tumitig

sa retrato ng mga “kanser sa lipunan.”

Ipagtanggol nawa ng oroskopyo

ang napadadalas niyang panalangin.

 

“Ihanda mo ang sarili para sa taong ito

sapagkat bukas ito para sa malaking pagbabago.”

 

Masuwerte kung mga bituin ang tatanungin.

Ngunit wala pa ring takas

sa talas ng armas ng nakatataas. Winona Sadia

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.