MAAARI nang mag-aplay ang mga magsisipagtapos na estudyante ng high school para sa entrance test ng Unibersidad, ang Ustet, kahit pa hindi na personal na magtungo sa UST, ayon sa Office for Admissions (OFAD).

Simula ngayong taon, sa pamamagitan ng online application, ay maaari nang mabayad ng testing fee ang mga aplikanteng freshmen sa Metrobank at magpasa ng mga dokumentong kailangan gamit ang mail delivery ani Marie Ann Vargas, direktor ng admisyon.

“If they do not have time to come over, they can pay [the testing fee] in Metrobank and send their documents through LBC. But if they want to visit the University, they can apply onsite,” aniya.

Ayon kay Vargas, ang mga pagbabagong ito sa proseso ng pag-aaplay para sa Ustet ay naglalayong limitahan ang dami ng mga aplikanteng pumupunta sa Unibersidad, at upang mabawasan ang abalang maidudulot nito sa mga galing pa sa malalayong probinsya.

“We would like to decongest the coming in and out of applicants. It would also lessen the hassle of coming over, especially for parents,” ani Vargas.

Pagkatapos sagutin ang application form online, maaari nang magbayad ang aplikante sa Metrobank sa pamamagitan nang paglalagay ng mga kalakip na impormasyon sa payment slip: pangalan, reference number na makikita sa sinagutang application form at numero ng telepono. Ang bayad para sa Ustet ay nananatili sa P500.

Sa pamamagitan naman ng mail delivery ipapadala ang mga kailangang dokumento: nasagutang application form, kopya ng deposit slip, kopya ng birth certificate mula sa National Statistics Office, at dalawang 2×2 na larawang may pangalan at lagda ng aplikante sa likuran, sa OFAD, Silid 104 ng Tan Yan Kee Student Center. Ipapaalam ng OFAD sa mga aplikante kapag natanggap na nito ang kanilang ipinadalang mga dokumento. Kadalasan, nakikipag-ugnayan kaagad ang mga aplikante sa OFAD upang malaman kung nakarating na ang kanilang mga ipinadala.

READ
Nobelang tumatakalay sa 'mail-order bride'

Makukuha ng mga aplikante ang kanilang mga test permits isang linggo bago ang araw ng kanilang takdang pagsusulit. Ang pagbibigay ng iskedyul ng pagsususlit ay depende sa pinakamalapit na araw ng pagsusulit at sa araw ng pagpasa ng mga dokumento.

Kung sakaling magkaroon ng problema sa mga isinumiteng dokumento, makikipag-ugnayan ang OFAD sa aplikante sa pamamagitan ng mga kalakip na impormasyon mula sa kanyang ipinadalang mga dokumento.

Ang pagbabagong ito ay sinusubukan pa lamang ng OFAD. Sa unang linggo nito, mahigit sa 1,000 estudyante na ang nagbayad sa Metrobank at mahigit sa isang daan na ang nagpadala ng mga kinakailangang dokumento.

Kasalukuyang tumatanngap ng mga aplikanteng freshmen ang Unibersidad. Magkakaroon ng taltlong testing dates ang UST: Set. 1, Set. 29 and Nob. 24.

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.