Sunday, July 21, 2024

Tag: August 1, 2002

Australian prints go native

THIS TIME it is not about politics or economics.

Cultural Landscapes: Recent Prints from North-Central Arnhem Land presents 30 paintings with indigenous themes—a collaboration of two art centers, namely the Maningrida Arts and Culture and Northern Editions.

Maningrida Arts and Culture is a community-based art center with over 250 aboriginal artists from the Maningrida and surrounding communities in the northern coast of Australia at the mouth of the Liverpool River.

When opposites attack

WHAT happens when two completely incompatible men spend one day together every week? Repertory Philippines shows what in Visiting Mr. Green, a two-act comedy directed by Zenaida Amador.

Mr. Green (Miguel Faustman), a 70-year-old retired dry cleaner, is almost hit by a car driven by Ross Gardiner (Michael Williams), a 29-year-old corporate executive. Consequently, Gardiner is charged with reckless driving and sentenced to community service by visiting and helping Mr. Green on his apartment every Thursday for six months.

Biyak na personalidad

SA BAWAT mukha ng buhay, may dalawang kuwentong uusbong sa isang mapanglikhang kaisipan.

Sa buhay ng tao, may dalawang katauhang nakatago sa isang radikal na katawan. Dalawang katauhan na magkaiba at hindi tugma sa isa’t isa. Mga katauhang humuhubog at lumikha ng isang personalidad. Ngunit ang mga katauhang ito ay nagkukubli sa likod ng isa’t isa. Nagkukubli bilang konsensiya. Mga katauhang bumubulag sa isa’t isa upang buo at nararapat ang bawat pagpapasya ng tao.

‘Di biro ang maging student nurse

MALAYO pa ako sa pintuan, binabasa ko na ang kalagayan ng pasyenteng pupuntahan ko. Male, seven years old, Date of Admission:July 27. Ayon sa chart na iniabot sa akin ng aking clinical instructor, may kaso siyang malnutrition. Pagpasok ko sa kuwarto ng aking bagong pasyente, kitang-kita ko sa kanyang mga mata ang takot at pag-alala. Hindi ko hinayaang masira ang araw na iyon kaya nilapitan ko siya at ginawa ang nararapat gawin ng isang tunay na nars.

Mga unang babaeng mag-aaral sa UST

Noon Po Sa Amin

BAGO PA man binigyan ng karapatang makaboto ang mga kababaihang Filipino noong 1935, nauna na ang Unibersidad sa pag-angat ng kanilang estado sa lipunan sa pamamagitan ng pagtanggap ng mga babaeng mag-aaral.

Taong 1924 nang nabigyan ng pagkakataon ang mga kababaihan na pumasok sa Unibersidad, na tanging mga lalaki lamang ang tinatanggap sa loob ng 313 taong pagkakatatag nito. At ang unang kolehiyong nagbukas ng pintuan para sa kababaihan ay ang Faculty of Pharmacy, na tumanggap ng 24 na babaeng mag-aaral.

Ang parusa, pag-asa ng isang matsing

NILUKOB ng kadiliman ang kagubatan. Tanging mga pagbulong ng mga insekto, kasabay ng harurot ng mga hayop na sa gabi‘y bukas ang mata, ang maririnig. Ang kaunting ihip ng hangin ang siyang nagpapalipad sa mga nagkalat na dahong unti-unting nalalagas sa mga nagsisilakihang sanga.

Stigmatist points way to holiness

REKINDLING the faith, carrying his cross, and bringing light unto the Christian path for the faithful to follow. These accomplishments paved the way for Padre Pio de Pietrelcina to be included in the roster of Catholic saints. He was solemnly canonized by Pope John Paul II last June 16, 2002.

Padre Pio was born Francesco Forgione on May 25, 1887 at Pietrelcina in the Archdiocese of Benevento, southern Italy. He was the only child of Grazio Forgione and Maria Giuseppa De Nunzio.

The unforgiving

“…Love your enemy and pray for your persecutors, so that you may be sons of your heavenly Father; for He makes the sun to rise on the evil and the good and He pours rain upon the just and unjust.” - Matthew 5: 44-45

“I CAN forgive but not forget.” This is the common excuse we hear from people who can’t let go.

Sabi nila tungkol sa mga guro ng Theology

MATAPOS kunin ang kursong Theology sa loob ng apat na semesters, ano ang masasabi ng mga Tomasino sa kakayahan ng mga guro ng UST na maipalaganap sa kanilang mga mag-aaral ang mga aral ng Kristiyanismo at kabanalan bilang mga Pilipino?

Pananampalatayang Tomasino, saan na patutungo?

MAY PAG-ASA pa bang mapasigla ang pinangangambahang tuluyang pananamlay ng pananampalatayang Tomasino?

Tangan ang pagkilalang “tanging Katolikong Pamantasan sa Pilipinas”, nararapat lamang na masubaybayan ng mga Tomasino ang kasalukuyang kalagayan ng mga pang-relihiyong tanggapan ng UST.

LATEST