*Itinatampok sa bahaging ito ang dalawang magkaibang pananaw hinggil sa paksain ng pag-ibig mula sa iba’t ibang punto-de-bista at karanasan ng mga may-akda – Patnugot

Panaginip ni Adan

 

LUMITAW ang mga pangitain

Sa karimlan ng kanyang pagkakahimbing.

Nawari niya rito ang ilang eksenang

Daranasin ng kanyang mga apo,

Ilang libong taon mula ngayon:

 

Humahagulhol ang isang binata

habang hawak-hawak pa

Ang kababasa pa lamang na liham ng

pamamaalam mula sa nobya

 

Mga maton na nagsusuntukan sa gitna ng kalye

habang pinapanood ng kanilang

nakursunadahang prinsesa ang tila

muling pagganap ng Digmaang Troyano

 

Gayumpaman, may kung anong bulong

na ilang linggo na niyang naririnig sa guniguni

(at muling bumabalik sa hinagap)

ang nagtatangkang pumalis sa mga pangambang ito:

Sana’y dumating na ang sinasabi Mong kasama.

Mahirap ang mag-isa dito sa Paraiso…

Kinabukasan, nabawasan na ng isang tadyang si Adan.

 

 

Babang-Luksa

 

MATAPOS mong mamatay kita’y aking ipinagluksa hindi upang tangisan ang iyong pagkawala kundi upang tangisan ang pagmamaliw ng mga sandaling humamon, umusig at tumimbang sa aking pagkatao na kakambahal ng pagmamahal sa iyo. Inilibing kita sa malalim na hukay ng aking gunita. Tinabunan ng libu-libong salita ng pagkutya. Binindisyunan ng mga luhang maralita. Inalayan ng korona ng paglibak. Pinabaunan ng ngitngit at saka nilagyan ng isang bungo sa ibabaw ng puntod na aba. Habang papalayo sa iyong libingan, isa-isa kong hinuhubad ang saplot sa aking katawan, iniiskoba ang isip, tinatapalan ng dasal ang butas ng puso at muling binibinyagan ang kaluluwa upang ako’y lubusang lumaya. Ah! Sakdal tamis at sakdal gandang babang luksa!

READ
Thousands join grand Marian procession

 

*Si G. Elmer C. Hibek ay isang propesor mula sa Kolehiyo ng Narsing. Nagtuturo siya ng Introduction to Literary Types at Filipino Literature in English sa mga mag-aaral na nasa ikatlong taon.

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.