Pinipilit kong abutin

ang indayog ng musika

hanggang tila magbubuhol

ang litid ng aking lalamunan.

Hinahabol ko ang aking paghinga

nang di masayod

ang nakaipong hanging

nananahan sa aking puson.

Nanunuyot

ang tubong

dinaraanan ng hiningang

itinutulak ng tiyan at ibinubuga ng bibig.

Kahit patuloy sa pagkabog ang aking dibdib,

inaangat ko pa rin nang buong puwersa

ang katawan upang magka-buwelo

habang umiindak

kasabay ng ritmo,

bilis ng kumpas,

at pintig ng pulso.

Huwag sanang magalusan

ng matatalim na tili

ang lagusan

nang hindi magasgasan,

masugatan,

at tuluyang

pumiyok.

READ
Know the other fees ...

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.