ALAS TRES ng madaling araw.

Naantala sa pagkakahimbing

Ang mga taong pupungay-pungay.

Binubuga ng bawat paghikab

Ang hanging nilanghap sa malungkot na kahapon.

Mga matang nakatingin sa kawalan,

Binulaga ng mainit na kapeng

Nanggigising sa labis na kapaitan.

Sa kalyeng malalim ang pagtulog,

Nagmamartsa ang mga panata

Tungo sa lugar na pagtatagpuan

Ni Hesus at ng kanyang inang

Matagal nang nagdurusa.

Sumalubong at nagsi-awit sa kagalakan,

Koro ng mga anghel na nagniningning

Sa gitna ng masukal na kadiliman.

Sa muling pagkikita ng ina at anak

Nagliwanag ang puso ng mga debotong

Isang linggong nakahimlay sa mapait na pag-alaala

Sa pagdurusa ng nagmahal na Tagapagligtas.

Unti-unting nabubuo ang isang panibagong buhay.

Sa pagwawakas ng isang madilim na yugto,

Kapayapaan at pagmamahal ang namumutawi

Sa puso ng mga nilalang na muling isinilang.

READ
Mula baro hanggang terno

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.