MARAHANG nilalakad ng Babae
Ang makipot na landas ng hardin;
Nakaabang sa dulo ang Mahal
Na nagbabasa ng lumang nobela.
Palaging hinihiling ang kalinawan
Kaya’t itinatala ito ng sino mang
Magsasalaysay: mahabang-
Mahabang panahon ng isang digmaan
Ang pumagitan.
Babanggitin din na bago nagkalayo,
Iniukit ng dalawa sa kampana
Ang kanilang mga pangalan—
Sumpaan ng tapat na tipanan.
Bibigyang diin na natapos ang giyera
At hindi na nakita ang Lalaki.
Ipinagpalagay nang siya’y nasawi
At ipinagpatugtog ng Rekiyem.
Ngunit mananaig ang kutob ng Babae.
Patuloy siyang maghahagilap.
Hinding-hindi siya mabibigo.
Ito ang una nilang pagkikita,
At maaaring umusbong ang pag-uusig:
Ano ang bukod-tangi sa sandali?
Sa pagpinid ng Lalaki sa aklat,
Sa pag-upo ng Babae,
Alikabok namang aahon
Ang tagpo na magwawakas.

*Dating katuwang na patnugot ng Varsitarian si Louie Jon Sanchez. Nagtapos siya ng Journalism sa Faculty of Arts and Letters at MFA in Creative Writing sa De La Salle University. Dalawang ulit na siyang itinanghal na Makata ng Taon (2006 at 2009) ng Komisyon ng Wikang Filipino.

READ
Flu

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.