HINDI malululan ng maliit na bangka

ang bigat ng damdamin ng paglisan

nang walang paalam, unawaan at kapatawaran

Hindi makapaglalayag nang mapayapa

ang kaluluwang naka-angkla ang alaala

sa pagluluksa at pagluha

ng mga naiwan

Hindi mapipigilan ng hinubog na luwad

ang pagpupumiglas ng katawan

na muling lumaya, bumalik,

at bumaba mula sa bangka

Ngunit walang pakialam ang nasa likuran

na patuloy sa pagsagwan

sa lawa ng mga luha

ng mga naroon na sa Kaluwalhatian

READ
Exposing the cancer

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.