Saksi ang puso

sa paghulma ng pagkatao ng bawat isa

sa kani-kaniyang kuwento

 

Pag-asa—

sa paandap-andap na sulo

na bitbit sa malayong paglalakbay,

munting liwanag na nagbibigay lakas para magpatuloy.

Pagkabigo,

sa tuluyang pagkapundi ng kapirasong

ilaw, pagbagsak sa kawalan

panlulumo, pagkalugmok

 

Poot,

sa mga alaala ng pagkabigong nagbabalik,

nambabagabag, nanggugulo,

siyang tumutubong buto ng pagngangalit at pait

Sa huli’y maglalaho ang lahat ng damdamin

sabay ng pagkawalang saysay

ng buhay na minsang nangarap

READ
'Hunger games'

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.