Minsan mong sinabi, aming guro

na mistulang

cola na mula sa butas na

bote ang ating wika—

malaya kung umagos.

Gaya ng agarang pagsalin ng softdrink sa baso,

inilagay mo sa aming uhaw na isipan

ang iyong punto’t salita

sa pagnanais na ito’y aming matikman

at malasap ng pilipit naming dila,

kasabay ang pagdaloy ng

salaysay at kahulugan mula

sa iba’t ibang lugar at panahon.

Ngunit ngayon, aming guro,

may nakalutang na katanungan

sa isipan:

Sapat ba ang ibinales mong paglalagom

gayong ikaw, gaya namin,

nagtataglay din ng munting bukalan na

hindi kailanman sasapat na paglagyan ng—

umaagos na wika?

Leonard James D. Postrado

READ
Pluma at dila

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.